Neden Birleşmeliyiz ?

Neden Birleşmeliyiz ?

Neden birleşik bir dünya devleti?

Biz burada yeni yüzyılın projesini anlatıyoruz. Yeni yüzyılda dünyanın nasıl olması gerektiğinin tohumunu atıyoruz. Biz dünyayı nasıl temizleyeceğiz? İşte böyle temizleyeceğiz. Zorlanacak mıyız? Elbette zorlanacağız. Birleşik Dünya Devleti demek, var olan bütün sistemlerin tahakküm ve güçlerini ortadan kaldırmak demektir. Birleşmiş Milletler ve NATO’nun amacını ortadan kaldırmak, Avrupa Birliğini etkisiz ve yetkisiz kılmak demektir. Savaş ve fitne konseylerini, insanları esir edip zehirlemek isteyen konseylere darbe vurmak, Yeni Dünya Düzeni baronlarına meydan okumak demektir. Elbette kolay olmayacak. Yeri gelecek belki çok umutsuzluğa düşeceğiz ama başka türlü olmayacak. Öyle veya böyle dünyada küresel bir devlet kuracaklar ve bunu da zenginlerin, güçlülerin eline verip insan ırkını tamamen köleleştirecekler. Bunun önüne geçebilmemiz için alternatif bir dünya devleti kurmamız şart. İnsanlık olarak böyle bir mecburiyetimiz, sorumluluğumuz ve de zorunluluğumuz var.

Biz eğer bunu kurmazsak dinlerimizi, dillerimizi ve yaşamlarımızı elimizden alacak ve bizi ruhlarımıza kadar sömürecekler. Biz eğer bunu inşa etmezsek bizi her alanda sömürdükleri, robotlaştırdıkları, insanlıktan uzaklaştırdıkları, her şeyinden faydalandıkları birer deney hayvanına dönüştürecekler. Zaten bizleri öyle görüyorlar. Onun için de insanın her şeyinden faydalandıkları bir alan yaratmak istiyorlar ve bu alanı da yapay zeka dedikleri makinalara, yani insandan daha üstün olduğuna inandıkları bir varlığın eline teslim edecekler. Tabi işin ironisi şu ki, eğer bunu gerçekten yaparlarsa ve o yapay zekalar gerçekten de zekilerse, insanların dünya için zararlı olduğunu algılayıp insanları yok edeceklerdir. Çünkü yeterince zekilerse insanın onlar için de tehdit oluşturduğunu anlayacaklardır.

Bizler insanız. Bizi yok etmek üzere yaratılan bütün sistemlerden daha güçlü varlıklarız çünkü hepsinin mimarı biziz. Artık içimizdeki yıkıcı gücü yok etmek yerine var etmek üzere kullanmak ve de yepyeni, barışın ve aklın hakim olduğu, ilmin ve bilimin parladığı erdemli bir dünya inşa etmek mecburiyetindeyiz. Biz eğer toprağı, inancı, kültürü ve resmi dili olmayan bir birliğin dünyadaki tüm ırk ve insanları bir arada tutma, tek bir yumruk gibi bizi köleleştirmeye çalışan bütün sistemleri yok etme noktasındaki panzehir olduğunu bilir ve ona göre hareket edersek, bize dayatılan bu kölelik sistemine evrensel birliğimizin gücüyle tek yürek olup dur dersek o zaman sadece kendimizi değil, masumiyet namına ne varsa bu gezegende hepsini korumuş ve yaşatmış oluruz. O yüzden doğruluktan yana olan ve insanım diyen herkes buna akın akın hizmet etmek zorundadır. Aksi halde dünya üzerindeki şefkat ve merhameti, insanlığı ve de insan ırkının masumiyetini bankerlere, finans şirketlerine, ekonomik güçlere teslim etmiş olacağız. Biz bunu yapmazsak insan ırkı kaybedecek.

Bütün mesele buna inanmak. Biz eğer insanlıkla bir olup bu oluşumun fikir ve dinamitlerini hep birlikte ateşlersek, dünyayı yöneten bu 800-1000 kişilik veya dar ölçekte 8 kişilik sistemi çökertiriz, hem de çok kısa bir süre içerisinde. Ama biz buna inanmazsak, bir emperyal güç var, kapitalizm var, savaşlardan beslenen ulus devletlerin menfaatleri var diyerek korkarsak, onların kurduğu bu sistem bizle beraber bütün dünyayı sömürmeye devam edecektir. Çünkü onlar bizim korkularımızdan besleniyor. Sonuçta hiçbir sistem kendi kendine büyümüyor, bizleri sömürerek varlığını sürdürüyor. Biz eğer bu sömürünün içerisine bir set çekersek çok kısa bir süre içerisinde, tek bir fiske dahi atmadan, aklımızla, zekamızla, inancımız ve itikadımızla, insan ırkına olan sevdamızla, tabiata ve hayvanlara olan düşkünlüğümüzle bunların sistemini allak bullak eder, bizim başımıza geçirmeye çalıştıkları çarşafları onların başına geçiririz. Aksi halde, insan ırkı olarak mutlak ve mutlak surette köleliğe, yok olmaya ve zulüm görmeye maruz kalmaya devam edeceğiz.

Vatandaş Olun !
//]]>