BİRLEŞİK DÜNYA DEVLETİ NASIL OLACAK?

• Birleşik Dünya Devleti, toprağı olmayan, her çeşit insanı kendi içinde barındıran, dil, din, ırk gözetmeksizin yeryüzündeki bütün insanların vatandaşı olabileceği, insanın insanı savunduğu savunucu ve koruyucu bir yapı olacaktır. • BDD’nin resmi bir dili, dini, ırkı veya inancı olmayacağı gibi dünyadaki bütün dillerin geçerli olacağı bir devlet modeli olacaktır. • Temel ilkeleri; insanı, doğayı ve hayvanları korumak, dünyada hükmünü sürdüren katliamların önüne geçmek ve bizlere zulmeden bütün sistemlere karşı kalkan vazifesi görmektir. • BDD’nin dijital bir para birimi ve çatısı altında halk ortaklığıyla kurulan ve sadece bir azınlığın değil herkesin kazandığı işletmeler yer alacaktır. • BDD’nin vatandaş sayısı arttıkça yaptırım gücü de artacak ve nerede bir zülüm görse karşısında duracaktır. • İnsan, doğa ve hayvan haklarının, fikir ve vicdan özgürlüklerinin sarsılmaz bir savunucusu olacağı gibi bilim ve teknoloji alanında çığır açan yeniklere öncülük edecek ve hepimizin yuva bildiği bu mavi kürede özgürce seyahat edebilmemiz için mücadele edecektir. • BDD kesin bir dille savaşlara karşı olacak ve bütün gücünü savaşsız, silahsız, vicdan ve aklın egemen olduğu bir dünya inşa etmek üzere harcayacaktır.
Kısacası BDD, dijitalin daha çok hakim olduğu, askeri gücü elinde bulunduran yapıların bundan böyle insanlığın malına, canına veya onuruna kast edemeyeceği, var olan silahların hepsini etkisizleştirecek teknolojiler üzerinde çalışan, dünyada hükmünü sürdüren şefkat ve merhamet yoksunu bütün sistemlere karşı insan ırkının birliğini savunan ve de yönetim kadrolarının %60’ı kadınlardan oluşan bir dönüşüm hareketidir. Bu harekete katılacak olanlar da barış ve adaletin bütün değerlerin yapıtaşları olduğunun bilincinde olan, kimliği veya aidiyeti hiçbir şekilde insanlığının önüne geçmemiş, yeni çağın mimarı yüksek dereceli insanlardır.

BDD MANİFESTOSUNU OKUYUNUZ

Vatandaş Olun !
//]]>